Eiendom

Kniveåsen AS

Langsiktig samarbeid og verdiskaping

Langsiktig samarbeid

Vi tilbyr partnerskap med grunneiere om verdiskaping i eiendom. Arbeidsmodellen vår bygger på langsiktighet og samarbeid, der grunneier selv får en størst mulig og sin rettmessige del av verdiskapningen.

Prosjekter

Knive Panorama

Utvikling av 50 eneboligtomter i Kniveåsen i Drammen. Solgt 2008.

Knive Terrasse

Utvikling av tomter til 11 terrassehus med totalt 119 leiligheter i Kniveåsen i Drammen. Prosjektet solgt før byggestart. Siste tredjedel av prosjektet solgt i 2017.

Knive Platå

Utvikling av 19 eneboligtomter i Kniveåsen i Drammen. Solgt 2017.

Lang erfaring

På Knive er deler av arealet unyttig eller lite brukelig til landbruksformål. Tidlig på 2000-tallet anla vi Knive Panorama, et boligfelt i solhellinga mot Drammensfjorden. Prosessen ble en god læringsarena for oss i offentlig planarbeid.

I senere tid har vi opparbeidet mye nyttig kunnskap om transformasjon av areal til bolig og næringsformål. Både gjennom utvikling av eget areal og i partnerskap med andre grunneiere. Se våre prosjekter ovenfor.

Knut Langeteig Daglig leder

Telefon: 911 42 723
E-post: knut@knive.no

Kontakt oss

Knut Langeteig

Daglig leder

Telefon: 911 42 723
E-post: knut@knive.no