Eiendom

Kniveåsen AS

Langsiktig samarbeid og verdiskaping

Langsiktig samarbeid

Vi tilbyr partnerskap med grunneiere om verdiskaping i eiendom. Arbeidsmodellen vår bygger på langsiktighet og samarbeid, der grunneier selv får en størst mulig og sin rettmessige del av verdiskapningen.

Prosjekter

Knive Terrasse

Utvikling av tomter til 11 terrassehus med totalt 119 leiligheter i Kniveåsen i Drammen. Prosjektet solgt før byggestart. Siste tredjedel av prosjektet solgt i 2017.

Knive Platå

Utvikling av 19 eneboligtomter i Kniveåsen i Drammen. Solgt 2017.

Sagvollskogen

Utvikling av 220 mål næringstomt i partnerskap med grunneier på Sagvollskogen ved E18 mellom Oslo og Drammen. Solgt i 2021.

Lang erfaring

På Knive er deler av arealet unyttig eller lite brukelig til landbruksformål. Tidlig på 2000-tallet anla vi Knive Panorama, et boligfelt i solhellinga mot Drammensfjorden. Prosessen ble en god læringsarena for oss i offentlig planarbeid.

I senere tid har vi opparbeidet mye nyttig kunnskap om transformasjon av areal til bolig og næringsformål. Både gjennom utvikling av eget areal og i partnerskap med andre grunneiere. Se våre prosjekter ovenfor.

Kontaktpersoner

Knut LangeteigStyreleder

Anders JohansenDaglig leder

Martin LangeteigController