Griseprodusent og
eiendomsutvikler

Knive er en liten familiebedrift med høye ambisjoner og få ansatte. Arbeidsmåten vår er direkte og ujålete, vi har god tid og vi jobber mot langsiktige mål.

Vår virksomhet

Gris

Knive har over 40 års erfaring som profesjonell produsent av smågris. Vi er opptatt av friske dyr, de beste råvarer og effektivitet.

LES MER

Eiendom

Vi har lang erfaring med å utvikle arealer til bolig- og næringsformål. Vår arbeidsmodell bygger på langsiktig samarbeid med grunneiere som ønsker verdiskapning i eiendom.

LES MER

Kontakt oss