Prosjekter

Knive Panorama

Utvikling av 50 eneboligtomter i Kniveåsen i Drammen. Solgt 2008.

Knive Terrasse

Utvikling av tomter til 11 terrassehus med totalt 119 leiligheter i Kniveåsen i Drammen. Prosjektet solgt før byggestart. Siste tredjedel av prosjektet solgt i 2017. 

Knive Platå

Utvikling av 19 eneboligtomter i Kniveåsen i Drammen. Solgt 2017.

Sagvollskogen

Utvikling av 221 mål næringstomt i partnerskap med grunneier på Sagvollskogen ved E18 mellom Oslo og Drammen. Solgt i 2021.

Nesbygda

Utvikling av 750 boliger i partnerskap med grunneiere i Nesbygda mellom Drammen og Svelvik. Under utvikling.

Knive – Lolland

Utvikling av 1 000 boliger i partnerskap med grunneiere på Åskollen i Drammen. Under utvikling.

Blåfjell

Langsiktig boligutvikling, i partnerskap med grunneiere i Øvre Eiker og Drammen kommune. Med ivaretakelse av viktig natur og god til tilrettelegging for friluftsliv, rekreasjon og idrett.

Solbergelva

Utvikling av boligområde på 900 mål, i partnerskap med grunneiere i Drammen kommune og en samarbeidsavtale med NBBO – Nedre Buskerud Boligbyggelag. Under utvikling.