Om Knive

Knive Gård AS

Liten familiebedrift med høye ambisjoner

Litt historie

Nedre Knive Gård, som ligger syd for Drammen ved fjorden, har gitt navn til selskapet. Knive ledes av Knut Langeteig som overtok driften av gården i 1979. Tidlig valgte han å fokusere på smågrisproduksjon og utvikling av eget areal til boliger. Det er grunnlaget for det som i dag er en av Norges ledende griseprodusenter, Knive Gris AS og eiendomsutvikling i Kniveåsen AS.

Organisering

Griseproduksjonen ledes av Bent Riis-Pedersen og består, i tillegg til ham, av et team på 6 ansatte med lang erfaring. Eiendomsutviklingen ledes av Anders Johansen, som har med seg et team på to i tillegg til innleide prosjektressurser.

Knive jobber også mot å etablere seg som en produsent av laks (postsmolt) for videresalg til andre aktører. Vi kan mye om biologisk produksjon på land, og det er overførbar kompetanse i produksjonsanlegg for fisk og svin.

Selskapene er organisert i en konsernstruktur med morselskap Knive Gård AS.

Kontakt oss